Mikołowski Jarmark Staroci 2024

Mikołowski Jarmark Staroci 2024


Mikołowski Jarmark Staroci organizowany jest na mikołowskim Rynku od godziny 8.00 do godziny 14.00.

Na terenie Rynku obowiązuje zakaz postoju samochodów.

W czasie trwanie Mikołowskich Jarmarków staroci można wjechać na płytę rynku wyłącznie w celu rozładunku i załadunku towaru. Nie dłużej niż 15 minut.
Wszyscy wystawcy i handlowcy zobowiązani są do zachowania porządku na stanowiskach podczas Jarmarku i uprzątnięcia stanowiska po zakończeniu handlu. Obowiązuje całkowity zakaz handlu na skwerach i trawnikach.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za towary oferowane/wystawiane podczas Mikołowskich Jarmarków Staroci
Bezpłatny węzeł sanitarny do dyspozycji wystawiających znajduje się przy parkingu pod Urzędem Miasta.
Terminy mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.
Plan jarmarków 2024:

7 stycznia
4 lutego
3 marca
7 kwietnia
5 maja
2 czerwca
7 lipca
4 sierpnia
1 września
6 października
3 listopada
1 grudnia

ORGANIZATOR:
Urząd Miasta Mikołowa. Biuro Promocji. Muzeum w Mikołowie
ul. Konstytucji 3 maja 18
43-190 Mikołów
tel 570360927: , 604 645 507,
wojciech.szwiec@muzeum.mikolow.eu
poniedziałek - piątek 10.00 – 14.00.

Dodaj komentarz