Czy znasz historię Mikołowa?

0%

Sygnatariuszem dokumentu z 1222 roku, w którym po raz pierwszy pada wzmianka o Mikołowie jest:

Correct! Wrong!

Pierwszy gród mikołowski znajdował się w okolicy dzisiejszego:

Correct! Wrong!

Ten wizerunek Mikołowa ujęty na fragmencie mapy Andreasa Hindenberga pochodzi roku:

Correct! Wrong!

Wielki pożar Mikołowa, w którym spłonęło miejskie archiwum w ratuszu i około 200 budynków wybuchł w 1794 roku. Spowodował go:

Correct! Wrong!

We  we wrześniu 1845 w Mikołowie gościł jeden z wielkich poetów. Jego mianem nazwano jedno z mikołowskich osiedli. Był to:

Correct! Wrong!

Willa przy ul. Karola Miarki w której dziś znajduje się m.in. Miejska Placówka Muzealna została wybudowana w 1871 roku przez:

Correct! Wrong!

Pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej w obecnym budynku ratusza odbyło się w roku:

Correct! Wrong!

Towarzystwo Śpiewu „HARMONIA” w Mikołowie powstało w roku:

Correct! Wrong!

Śląski działacz i duchowny Aleksander Skowroński był proboszczem w parafii św. Wojciecha w Mikołowie w latach:

Correct! Wrong!

Jan Koj był:

Correct! Wrong!

XX wiek to okres największego przyrostu populacji w Mikołowie. Ilu mieszkańców było w Mikołowie w 1950 roku?

Correct! Wrong!

Czy znasz historię Mikołowa?
Jak ci poszło?

Czy znasz historię Mikołowa? Więcej ciekawostek z historii miasta znajdziesz na profilu FB Miejskiej Placówki Muzealnej www.facebook.com/mpm.mikolow/

Share your Results:

Dodaj komentarz